For Business

Mindfulness v práci

„Hlavní důvod pro meditaci je, že když se plně věnujete vaší práci, budete více efektivní leader, budete dělat lepší rozhodnutí a budete s ostatními lépe pracovat.“

William George, člen rady Goldman Sachs a Harvard Business School Fellow

Výzkum zabývající se mindfulness na pracovišti ukazuje, že lidé, kteří prošli 8týdenním programem aktivněji zvládají své nálady a stres, mají zkušenost se zlepšením koncentrace a vztahy na pracovišti. Mezi ostatní benefity například patří:

  • Snížení nákladů na nemocnost.
  • Větší schopnost pracovat pod stresem a v rámci podmínek VUCA (proměnlivé, nejisté, komplikované a nejednoznačné).
  • Zvýšení produktivity.
  • Zlepšení spokojenosti v práci.
  • Zvýšení emoční inteligence.

Mindfulness programy nabízejí nejen velké a známé společnosti jako Google, Bosch a Intel, ale také malé a střední firmy. Příkladem, který potvrzuje účinnost této metody, je Velká Británie. Mindfulness na pracovišti součástí dokumentu pro rozvoj vědecky ověřených programů a jeho uplatňování je podporováno parlamentem.

Co Vám mohu nabídnout

  • Programy Mindfulness-based Cognitive Therapy for Life a Mindfulness: Finding Peace in a Frantic World.
  • Učím v češtině a v angličtině. Prezenčně ve Vaší společnosti i online.
  • Mám 20 let zkušeností z managementu ve středně velké společnosti zabývající se logistikou. Vystudovala jsem management logistiky a dodavatelského řetězce na univerzitě Cranfield ve Velké Británii, management hotelnictví a lázeňství na Vysoké škole hotelové v Praze 8 (ocenění za nejlepší diplomovou práci na téma duševní hygiena manažera a prevence zátěže) a MBA v rámci Czech Management Institutu.

„Poznání, že mám volbu toho, jak na něco odpovím mi pomohlo odstranit některé příčiny mých životních stresů. Mindfulness mi také pomohlo de-eskalovat konflikt a zvládat vše, co se mi v životě děje. Upřímně věřím, že mi pomohlo stát se lepším otcem a manželem, ale také lepším leadrem těch, které mám tu čest vést.“

Mark Presto, vrchní inspektor kriminální policie, Surrey & Sussex Police Force (případová studie z Mindful Nation UK Report 2015)

Napište mi pro více informací