Kurzy

Mindfulness pro život

Mindfulness pro život (Mindfulness for Life) je 8týdenní program nabízející mindfulness cvičení a kognitivně behaviorální techniky, které jsou míněny pro širokou veřejnost. Je vhodný pro jedince, kteří přejí vylepšit svou fyzickou a mentální pohodu. Vede účastníky k tomu, jak aplikovat nabyté vědomosti v každodenním životě a zvládat tak bolestivé a složité okamžiky. Zároveň kultivuje kvality jako soucit a duševní rovnováha. Nabízí způsob života, který nám pomáhá pracovat s problémy jako opakující se myšlenkové vzorce a chování, které způsobují trápení a zároveň nás učí vychutnávat si život. Mindfulness pro život je hloubkový program, jehož záměrem je pěstovat trvající udržitelnou změnu. Program není určen jako léčba konkrétního fyzického nebo psychického stavu a není vhodný pro jedince v současné době trpící závažnými problémy v těchto oblastech.

Struktura kurzu

8 týdnů x 2 hodiny, ve stejný den v týdnu a ve stejnou dobu.

1 den s praxí, sobota 10:00-15:00 (prezenční kurz), 10:00-13:00 (online).

Podmínky vstupu do programu / komu je určen?

Kurz je určen pro každého, kdo hledá strukturovaný a praktický způsob, jak se naučit mindfulness. Mindfulness praxe je jako fyzické cvičení, když více trénujeme, dostává se nám větších benefitů. Je vhodný pro jedince, kteří se s mindfulness setkávají poprvé i pro ty, kteří ji již nějakým způsobem cvičí a přejí si zažít strukturovaný kurz vedený zkušenou certifikovanou učitelkou.

Program není určen jako léčba konkrétního fyzického nebo psychického stavu a není vhodný pro jedince v současné době trpící závažnými problémy v těchto oblastech.

Ukázky meditací

Co se naučíte?

Mindfulness pro život je dovednostně založený kurz spíše než skupinová terapie. Pěstuje tato porozumění:

 • Mindfulness začíná, když rozeznáme sklon být na automatickém pilotu, který nás může oloupit o náš potenciál prožívat život více naplno. Začínáme cvičit výstup z automatického pilota tím, že vneseme mindfulness do aspektů každodenní přítomné zkušenosti, kterou bychom mohli běžně přehlédnout.
 • S větší pozorností si začneme všímat, jak často jsme ztraceni v našich myšlenkách a pocitech. Mindfulness těla a dýchání nám pomůže naučit se rozpoznat naše myšlenky, emoce, fyzické pocity a podněty, shromáždit rozptýlenou mysl a vrátit ji s uznáním do tady a teď.
 • Naučíme se, že když je naše pozornost chycena v minulosti nebo v budoucnosti, můžeme být lapeni v neužitečných vzorcích myšlení, pocitů a chování. Mindfulness nám pomáhá rozpoznat tyto automatické reakce, porozumět jim jako normálním lidským prožitkům a vnést do nich soucit a laskavost.
 • Pěstováním postojů zájmu a vlídnosti ke všem našim zkušenostem, ať už příjemným či nepříjemným, se učíme schopnosti udržovat rovnováhu skrze životní nahorů a dolů, odpovídat dovedně na to, když vyvstanou problémy, zabývat se tím, co je pro nás důležité a otevírat se momentům radosti, spokojenosti a vděčnosti. Učíme se prospívat a rozkvést.

Co obsahují lekce kurzu?

Lekce mají danou strukturu. Začínají ustálením se a pokračuje se s vedenou meditační praxí. Poté následuje rozhovor, ve kterém objevujeme naše zkušenosti a reflexe z této meditace. Následně věnujeme čas prozkoumání zkušenosti s domácím cvičením. Každá lekce má dané téma, které ji prostupuje. Často následuje další krátká praxe nebo cvičení a přemítáme, co se z ní můžeme naučit. Ke konci lekce probereme domácí cvičení pro příští týden.

Co obsahuje domácí cvičení?

Poskytnu nahrávky k meditacím a požádám Vás, abyste podle nich cvičili až jednu hodinu denně. Možná bude třeba, abyste přeorganizovali Váš program , abyste na tato cvičení měli vytvořený čas a prostor. Může také pomoci, o Vašem záměru informovat rodinu a přátele, aby věděli, že na sebe potřebujete čas. Experimentujte s různými časy během dne a pamatujte na to, abyste měli otevřenou mysl, jak nejlépe umíte. Můžete si všimnout, že Vaše zkušenost se bude měnit ze dne na den nebo z týdne na týden. Budu Vám k dispozici, abychom spolu případné potíže s domácími úkoly probrali.

Jaké Vás mohou čekat výzvy

 • Zpočátku Vám cvičení meditace může připadat divné a neznámé. Jak nejlépe můžete, mějte otevřenou mysl.
 • Na začátku nemusí být jasné, která cvičení budou pro Vás nejvíce prospěšná a nemusíte vidět přínosy ihned. Praktikujte vlídnou vytrvalost a pamatujte, že každý člověk odpovídá na cvičení různě.
 • Množství cvičení může být pociťováno jako zatěžující. Nicméně důsledná vytrvalost v praxi značně zvyšuje jeho účinnost.
 • Někteří lidé mohou mít z účasti ve skupině obavy. Nicméně učit se od ostatních a vidět, že nejsme sami může být velmi blahodárné.
 • Můžete čelit emočním problémům, kterým byste se raději vyhnuli. Nesnáze, které vyvstanou, mohou být informativní a kurz Vás naučí, jak na ně dovedně odpovídat.
 • Občas se můžete cítit, že kurz chcete vzdát. To je běžné. Prosím, promluvte si se mnou, pokud nastanou potíže.

Jaké jsou přínosy?

Výzkum potvrzuje, že mindfulness program jako tento může mít pro Vás mnoho přínosů:

 • Snížení pocitů stresu, úzkosti a deprese.
 • Zlepšení schopnosti zvládat bolest a nemoc.
 • Méně strachování a utkvělé přemítání o věcech.
 • Větší ocenění toho, co je v životě příjemné a radostné.
 • Vnímat jasněji to, co je v životě skutečně smysluplné a žít život se silnějším pocitem smyslu a záměru.
 • Zlepšení celkové pohody i ve složitých časech.

Nemohu Vám garantovat všechny tyto přínosy pro každého, ale má vlastní zkušenost a publikovaný odborný výzkum nám potvrzuje, že změny jako tyto jsou velmi časté a potíže, které mohou být spojeny s účastí v kurzu, tak stojí za námahu.

Den s praxí

Den s praxí nabízí možnost, jak se věnovat praktikování po delší dobu. Povedu Vás cvičením a celý čas bude stráven v tichu, které praxi podporuje. Na konci dne je příležitost sdílet zkušenost ve skupině a zeptat se na otázky. Oblečte se pohodlně, abyste se mohli zúčastnit sezení, chození, ležení na podložce a jednoduchých protahovacích cvičení. Online kurz probíhá od 10:00 -13:00. V případě prezenčního kurzu od 10:00 – 15:00 s přestávkou na oběd, sezením s čajem a chozením venku, pokud dovolí podmínky a počasí. Prosím, dejte rodině a přátelům vědět, že během tohoto času nebudete v tuto dobu k dispozici mimo pohotovosti.