Mindfulness

Lidé bez map chodívají v kruzích.

Původ slova mindfulness a jeho význam

Mindfulness je slovo vypůjčené překladatelem buddhistických pálijských textů Rhysem Davidsem z evangelia, který na konci 19. století hledal správný překlad pro pojem „sati“, jehož doslovný překlad je „rozpomenout se“ na přítomný okamžik a na to, čeho si nejhlouběji vážíme. Do češtiny je možno přeložit například jako bdělé vědomí přítomnosti či bdělá všímavost. Jelikož věřím, že se pojem mindfulness v rámci moderní psychologie a medicíny stává světově používaným pojmem, setrvávám u jeho anglického výrazu. "Mindfulness je stav, proces a dovednost; ve svém jádru má záměrnost; je prostoupeno určitými způsoby myšlení jako je zvídavost, přátelskost, trpělivost a péče; vyžaduje snahu; a je bytostně etické." Christina Feldman a Willem Kyuken

mindfulness

Nejčastější dotazy

Odpověď:

S pravidelným praktikováním mindfulness se naučíte se zůstat v kontaktu se sebou samými, a proto lépe odpovídat, spíše než automaticky reagovat na radosti i výzvy každodenního života. Jak? Podle vědeckých poznatků se snižuje aktivita v amygdale, což je část našeho mozku zodpovědná za generování stresu. Začínáme rozpoznávat své návyky a reakce, což nám umožňuje odpovědět novým způsobem, než udělat tu stejnou věc znovu a znovu. Tím, že ke svému životu začneme přistupovat všímavě, naučíme se vyvinout kapacitu, obrátit se směrem k těžkostem čelem, spíše než reagovat návykově. Žitím tímto způsobem poznáte, že životní události nejsou vždy pod Vaší kontrolou, ale že máte vnitřní zdroje, které Vám pomohou odpovědět na mnohé, co Vás v životě potká.

Odpověď:

Každá lekce má konzistentní strukturu a dané téma. Začíná ustálením se a pokračuje s vedenou meditační praxí, po které přichází konverzace, ve které objevujeme naše zkušenosti a reflexe z této meditace. Pokaždé máme čas, který věnujeme objevování zkušenosti s domácím cvičením, tomu co nás potěšilo, překvapilo, i těžkostem, které s praxí mohou vyvstat. Často následuje další krátká praxe nebo cvičení a přemítáme, co se z nich můžeme naučit. Mnohdy čtu básně nebo příběhy, které souvisí s daným tématem a podporují proces učení. Ke konci lekce probereme domácí cvičení pro příští týden.

Pokud je to možné, mějte pohodlné oblečení. Lekce budou obsahovat meditace vsedě i vleže na zemi (pokud tak zvolíte), jednoduché protahování a jemnou chůzi. Jsem si vědoma toho, že mnozí z Vás přijdou možná rovnou z práce, pohyb, který budeme dělat bude jemný, zvládnete ho i ve formálním oblečení. Podložky a meditační polštářky Vám budou v reálných prostorách k dispozici, nebo si můžete přinést vlastní.

Odpověď:

Ve skupině nebude více než 15 účastníků.

Odpověď:

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (Kognitivní terapie založena na mindfulness) je program vytvořený předními vědeckými institucemi ve Velké Británii v čele s Oxfordskou univerzitou. Byl vyvinut pro prevenci recidivy deprese a od roku 2002, kdy byl poprvé použit, probíhají vědecké studie s příznivými výsledky. Jelikož jeho aplikace začala být prospěšná i pro ne klinickou populaci, byly na jeho základě vyvinuty tamními odborníky kurzy Mindfulness- Based Cognitive Therapy for Life (Mindfulness pro život) a Mindfulness: Finding Peace in a Frantic World (Mindfulness: nalezení klidu v uspěchaném světě).

Odpověď:

• Není to panacea.
• Není to rychlé ani jednoduché řešení.
• Není o vyprazdňování mysli, nemyšlení nebo o tom se odvracet od zkušenosti.
• Není to relaxační metoda, i když je možné při jejím praktikování relaxaci zažijete.
• Není o rozmělňování sebe.
• Není to o dosahování nějakého určitého stavu mysli nebo výsledku, ale o tom potkávat život takový, jaký je.

Zajímavé čtení

Videotéka