Kdo jsem

Jsem certifikovanou učitelkou mindfulness a lektorkou kurzů MBCT, Mindfulness pro život, Mindfulness: nalezení klidu v uspěchaném světě.

Osobní praxi mindfulness se věnuji od roku 2002. Mým celoživotním zájmem je studium původních buddhistických textů a buddhistická psychologie, která se potkává s psychologií západní v sekulárních programech, které vyučuji. Prošla jsem výcvikem na katedře psychiatrie na University of Oxford, kde jsem vystudovala magisterské studium v Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) s oceněním "Distinction". S vyznamenáním jsem také vystudovala obor Psychological Therapies Practice (Mindfulness-based Cognitive Therapy and Approaches) na Exeter University. Jsem držitelkou Certificate of Competence dle mezinárodně uznávaných kritérií MBI-TAC. V rámci studia jsem učila v The Mindfulness Project v Londýně a rozšířila jsem si vzdělání s Oxford Mindfulness Foundation (původně Oxford Mindfulness Center). V roce 2023 začínám doktorské studium na katedře psychiatrie na University of Oxford, kde jsem byla také vybrána jako praktikantka lektorka pro výcvik nových učitelů mindfulness.


Vedu kurzy pro studenty a zaměstnance Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a jsem členkou Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University, akademického centra stojícího v popředí výzkumu, výuky a klinické i neklinické aplikace mindfulness v České republice. Jsem spoluautorkou eHealth mindfulness programu MUNI Healthy Minds pro podporu duševního zdraví a rozvoje spokojeného života. Učím v angličtině a v češtině v akademických institucích i v soukromých společnostech.

Ing. Alena Lašková MSc PGDip

Ing. Alena Lašková MSt (Oxon) MSc

Etický kodex

Tento etický kodex vychází z anglického originálu  Code of Conduct of British Association of Mindfulness-Based Approaches.

Hlásím se k němu také jako členka Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University, který jej vnímá je jako doporučený standard pro mindfulness učitele/lektory v České republice.

Praxe mindfulness (všímavosti) se opírá o osobní etické zásady. Jakožto mindfulness učitelé/lektoři proto hledáme cestu, jak skloubit etickou integritu a všímavost, protože oba tyto principy jsou pro praxi stěžejní. Následující zásady nabízejí obecný rámec a aspiraci pro etickou praxi. Předpokládáme, že v rámci supervize mindfulness učitelů jsou tyto oblasti probrány a pokryty, včetně otázek jejich interpretace v konkrétních případech. Učitelé mindfulness, kteří už jsou vázáni některým z profesionálních kodexů chování (např. lékaři, psychoterapeuti apod.) by se pochopitelně měli nadále řídit jimi. Zásady uvedené níže mají za cíl doplnit profesionální kodexy chování, nikoli je nahradit.

 • Potvrzuji, že budu respektovat všechny, se kterými se během své praxe učitele/učitelky mindfulness setkám.
 • Účastníky budu odpovídajícím způsobem podporovat v tom, aby pečovali o své zdraví.
 • V žádném případě nebudu účastníky diskriminovat. Pokud budu mít pocit, že některý z mých kolegů/partnerů někoho diskriminuje, upozorním je na to.
 • Veškeré vztahy s účastníky budu udržovat na profesionální úrovni a vymezím odpovídající hranice.

 • Potvrzuji, že budu komunikovat otevřeně a upřímně. Budu pozorně naslouchat a vždy odpovídat s respektem.
 • Potvrzuji, že dle mého nejlepšího vědomí veškeré informace uvedené na webových stránkách, v emailové komunikaci, letácích, materiálech atd. budou aktuální a pravdivé.
 • Potvrzuji, že sociální sítě budu používat zodpovědně a adekvátním způsobem.
 • S účastníky budu v rámci možností pracovat tak, abych vyhověl/a jejich individuálním komunikačním a jazykovým potřebám.
 • O veškerých problémech, které by mohly způsobit konflikt zájmů, budu mluvit otevřeně a upřímně a budu se snažit o to, aby neměly vliv na moje chování.

Potvrzuji, že se budu řídit zásadami správné praxe pro mindfulness učitele/lektory vydanými asociací British Association of Mindfulness-Based Approaches.

Ty zahrnují následující:

 • Budu vykonávat práci v rozsahu svého výcviku a odborné zkušenosti. Budu pracovat pouze s populací (neklinickou či klinickou), o které mám dostatek znalostí a moje učení nepřesáhne odpovídající rozsah, aniž bych si předem nezajistil/a adekvátní supervizi a další výcvik.
 • Budu pravidelně pracovat pod supervizí a s integritou vybírat to, co své supervizi predložím, abych zajistil/a, že má práce je v souladu s principy etické a bezpečné praxe.
 • Budu se pravidelně proškolovat a vzdělávat.

 • V případě, že potřeby účastníka budou nad rámec mých znalostí, schopností a zkušeností, navrhnu možnosti alternativní pomoci.
 • Udělám potřebná opatření k tomu, abych vyhodnotil/a a řídil/a rizika bezpečně, ve spolupráci s účastníkem a dalšími zainteresovanými odborníky, jako je například účastníkův obvodní lékař.
 • Budu zodpovědně pečovat o svoje vlastní zdraví a pokud by jakékoli obavy o mé zdraví mohly ovlivnit můj výkon nebo úsudek a znamenaly riziko pro ostatní, učiním patřičné kroky.

 • S veškerými informacemi, které mi účastníci sdělí, budu nakládat důvěrně, s mlčenlivostí.
 • Jasně vysvětlím, kdy a za jakých okolností by bylo nezbytné tyto informace zprostředkovat dál, například z důvodu zabránění ohrožení účastníka nebo někoho jiného.
 • Pokud budu sezení nahrávat, od účastníků zajistím jejich informovaný souhlas.
 • Ujistím se, že veškerá data o účastníkovi jsou správná a bezpečně uložená.
 • Budu se řídit pokyny o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR).

Směrnice pro správnou praxi výuky programů založených na mindfulness

Tyto směrnice vycházejí z anglického originálu  Good Practice Guidelines for Teaching Mindfulness-Based Courses.

 

Hlásím se k nim také jako členka Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University, který je vnímá je jako doporučený standard pro mindfulness učitele/lektory v České republice.

 

Tyto směrnice byly vypracovány za účelem prosazování správné praxe při výuce programů založených na mindfulness. Účelem kurzů mindfulness je zprostředkovat lidem mindfulness způsoby, které mohou pomoci s fyzickými a psychickými zdravotními problémy a náročnými životními situacemi. Tyto směrnice zahrnují sekulární programy založených na mindfulness, které se vyučují obvykle po dobu osmi týdnů.

 

Tyto programy jsou: informované jasnými principy; vedené mindfulness učitelem/učitelkou, resp. mindfulness lektorem/lektorkou; byly vyvinuty tak, aby byly měřitelné; mají nastavený učební plán, obvykle nejméně osm sezení s 30 – 45 minutovou denní domácí praxí, mají inkrementální vývoj a učení se na základě přímé zkušenosti; a mají jasný závazek, že budou založeny na vědeckých důkazech.

 

Proto programy, k nimž se tyto směrnice vztahují, zahrnují, ale neomezují se na programy uvedené v Příloze 1.

 

Učitel/ka přístupů založených na mindfulness by měl/a splňovat následující:

 • Získání znalostí na základě osobní účasti v programu založeného na mindfulness, který učitel/učitelka bude učit, spolu s intenzivní osobní zkušeností se všemi základními meditačními praktikami daného programu založeného na mindfulness.
 • Absolvování důkladného, rigorózního vzdělávacího programu učitelů mindfulness, nebo specifický výcvik pod dohledem supervizora/supervizorky po dobu minimálně 12 měsíců.

 • Odborná kvalifikace v oblasti péče o duševní nebo fyzické zdraví, vzdělávání nebo sociální péče nebo ekvivalentní životní zkušenosti uznané organizací nebo prostředím, kde se výuka koná.
 • Znalosti a zkušenosti s populací, které bude poskytován program mindfulness, včetně zkušeností s výukou, terapeutickou nebo jinou péčí o skupiny a/nebo jednotlivce, pokud tyto znalosti nevyplývali ze samotného výcviku učitele/učitelky mindfulness. Výjimkou může být výuka s pomocí kolegy/kolegyně, který/á dobře zná populaci, které bude program poskytován, a který/á má odpovídající kvalifikaci. Ten/ta by také měl/a rozumět přístupům založených na mindfulness.
 • Pokud je poskytována MBCT (Kognitivní terapie založená na mindfulness), tak také znalost příslušných psychologických procesů, souvisejícího výzkumu a praxe založené na důkazech, pokud nejsou tyto poskytovány na adekvátní úrovni vzdělávacím programem učitelů mindfulness.
 • Pokud je program založený na mindfulness poskytován klinické populaci, učitel má odpovídající odborný klinický výcvik.

 • Závazek k osobní praxi mindfulness prostřednictvím:
  • každodenní formální a neformální praxe
  • účasti jedenkrát ročně na mindfulness meditačním ústraní, které z velké části probíhá v tichu a je vedeno učitelem / učitelkou.
 • Prohlubování své učitelské praxe mindfulness:
  • udržování kontaktů s dalšími praktikujícími a učiteli za účelem sdílení zkušeností a vzájemnému učení se
  • a pravidelná supervize zkušeným učitelem mindfulness zahrnující:
   • příležitost k reflexi / zkoumání své mindfulness praxe a učení mindfulness.
   • získávání pravidelné zpětné vazby k výuce prostřednictvím videozáznamů, přítomnosti supervizora/supervizorky ve výuce, nebo společné výuky s ním/ní.
 • Závazek k neustálému rozvoji učitelské praxe prostřednictvím dalšího výcviku, k aktualizaci svých znalostí prostřednictvím nejnovějších vědeckých důkazů, k nahrávání svých vyučovaných lekcí a k reflexí nad nimi, k účasti na webových fórech atd.
 • Dodržování etického kodexu odpovídajícího profesionálnímu zázemí a pracovnímu kontextu učitele.

cookies image
Cookies

Tento web potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých cookies, aby Vám mimo jiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Souhlas můžete odmítnout .

Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle Vašich preferencí.

Nezbytné (provozní) cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků (schránka), působení filtrů, nákupní proces a ukládání nastavení soukromí. Nepožadujeme Váš souhlas s využitím technických cookies na našem webu. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Personalizované soubory cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám.
Reklamní cookies
Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Souhlas můžete odmítnout .