Contract icon Dle výzkumu 47 % svého času myslíme na něco jiného, než právě děláme. Zároveň bylo zjištěno, že mysl, která je v přítomnosti, je šťastnější. (Killingsworth and Gilbert, Harvard, 2010)

Jste si vědomi toho, jak nakládáte s Vaší pozorností? Během posledních 30 let akademici z oblasti neurovědy, psychologie a medicíny zdokumentovali, že mindfulness v rámci 8týdenního programu může zlepšit řízení pozornosti a mít blahodárné účinky na psychickou pohodu a zdraví. „Mindfulness je terapeutická technika, která Vám může pomoci zvládnout a předejít pocitům deprese, stresu, úzkosti nebo nespokojenosti. Umožňuje každému, kdo ji praktikuje žít více všímavý, vděčný a plný život.“ (Oxford Mindfulness Centre, University of Oxford)
Lidé bez map chodívají v kruzích.

Kultivace mysli

Stejně tak, jako rostlina potřebuje určité podmínky, aby se ze semínka stal strom, tak i pro spokojenou mysl je třeba připravit půdu a klima v našem těle. Představte si semínko. K tomu, aby vyklíčilo, potřebuje v zemi dvě věci: klid a vláhu. Rozpoznávání reaktivity naší mysli a umění na ni zdravě odpovědět (být trpělivý) představuje klid. Způsob, jakým nakládáme s naší pozorností a co do naší mysli a těla skrze ni vstupuje, představuje vláhu. Když semínko zasadíme, nějaký čas to trvá, než vzklíčí, a přesto důvěřujeme procesu, o který se postará příroda sama. Stejně tak to je s praxí mindfulness. Potřebuje čas a trpělivost.

Nejbližší termíny kurzů

Vzhledem k plnému profesnímu vytížení plánuji vypsat kurz pro veřejnost nejdříve na podzim 2021. Pokud budete mít zájem o více informací, prosím kontaktujte mě na info@vsimejsi.cz

Vědecky ověřené 8týdenní programy mentálního výcviku vyvinuté Oxfordskou univerzitou.
Lidé bez map chodívají v kruzích.

Původ slova mindfulness a jeho význam

Mindfulness je slovo vypůjčené překladatelem buddhistických pálijských textů Rhysem Davidsem z evangelia. Davids na konci 19. století hledal správný překlad pro pojem „sati“, jehož doslovný překlad je „rozpomenout se“ na přítomný okamžik a na to, čeho si nejhlouběji vážíme. Do češtiny se také překládá jako bdělé vědomí přítomnosti či bdělá všímavost. Jelikož věřím, že se pojem mindfulness v rámci moderní psychologie a medicíny stává světově používaným pojmem, setrvávám u jeho anglického výrazu.
"Mindfulness je stav, proces a dovednost; ve svém jádru má záměrnost; je prostoupeno určitými způsoby myšlení jako je zvídavost, přátelskost, trpělivost a péče; vyžaduje snahu; a je bytostně etické." Christina Feldman a Willem Kyuken

Dozvědět se více
mindfulness

Kdo jsem?

Alena Lašková

Ing. Alena Lašková, MSc, PGDip

Člověk, který čerpá z díla jednoho z prvních psychologů známého pod jménem Buddha. Přibližně před 2600 lety definoval, že lidské nesnáze mají své příčiny, kterým lze porozumět. Vhled do rozpoznání těchto příčin je umožněn pomocí uvědomování si přítomného okamžiku. Ten je mou kotvou v okamžicích radosti i starostí.
Zároveň si hluboce vážím moderní psychologie, která umožnila vzniku výcviku založeného na mindfulness, který Vám po rigorózním výcviku přináším.
Nejsem klasická psycholožka ani terapeutka, jsem učitelka mindfulness. Oboru, který je v České republice zatím v plenkách, a přesto jeho podstata je přirozená každému z nás.

Více o mně

Napište mi

Resource lab